Stronken verwijderen

Stronken verwijderen verwijst naar het proces van het volledig verwijderen van de stomp van een boom nadat deze is omgehakt of omgewaaid. De stomp, ook wel bekend als de boomstronk, is het overblijfsel van de boom die boven de grond blijft na het omhakken van de stam. Het kan soms wenselijk zijn om de stomp volledig te verwijderen om verschillende redenen:

  1. Ruimtegebrek: De stomp kan in de weg staan bij de aanleg van nieuwe beplanting of andere structuren, waardoor deze verwijderd moet worden.

  2. Esthetiek: Een stomp kan er onaantrekkelijk uitzien en afbreuk doen aan de algehele uitstraling van een tuin of landschap.

  3. Groei van nieuwe bomen: Stronken die niet volledig zijn verwijderd kunnen nieuwe scheuten en wortels ontwikkelen, waardoor het lastiger wordt om nieuwe bomen te planten.

Stronken verwijderen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de grootte van de stomp, de toegankelijkheid en andere factoren. De methoden variëren van het handmatig uitgraven van de stomp tot het gebruik van speciale machines zoals stronkenfrezen om de stomp te verpulveren of uitgraven met de kraan.

Prijs aanvragen

Elke boom of heg is anders, dus de prijs gaat op aanvraag. 
Als u de aanvraag indiend, stuur s.v.p. een foto van de boom/heg, de locatie waar die staat en bereikbaarheid van de boom/heg.