Bomen verwijderen

Er zijn verschillende redenen waarom bomen verwijderd moeten worden:

  1. Gevaar: Bomen die ziek zijn, beschadigd zijn door stormen of die te dicht bij gebouwen of elektriciteitslijnen staan, kunnen een gevaar vormen voor mensen en eigendommen. In dergelijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om de boom te verwijderen om de veiligheid te waarborgen.

  2. Ruimtegebrek: Bomen kunnen soms te groot worden voor de beschikbare ruimte, waardoor ze de groei van andere planten of de functionaliteit van de ruimte belemmeren. In dit geval kan het verwijderen van de boom nodig zijn om de ruimte te optimaliseren.

  3. Stadsplanning: In sommige gevallen kan het verwijderen van bomen nodig zijn om stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de aanleg van wegen, gebouwen of andere infrastructuurprojecten.

  4. Gezondheid van de boom: Soms kan een boom ziek worden of beschadigd raken door ongedierte of andere factoren, waardoor hij niet meer te redden is en verwijderd moet worden om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Kapvergunning

Ik neem aan dat je vraagt wat een kapvergunning is. Een kapvergunning is een vergunning die nodig is voor het kappen of verwijderen van een boom in een bepaald gebied. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de boom een monumentale status heeft of als de boom op een plek staat waar er bouwplannen zijn.

In veel gevallen moeten eigenaren van bomen een aanvraag indienen bij de gemeente om een kapvergunning te verkrijgen. De gemeente zal de aanvraag beoordelen en beslissen of de vergunning al dan niet wordt verleend. De beslissing kan afhangen van verschillende factoren, zoals de gezondheidstoestand van de boom, de locatie van de boom en de impact van de kap op de omgeving.

Het is belangrijk om te weten dat het kappen van bomen zonder de vereiste vergunning strafbaar kan zijn en kan leiden tot boetes en andere juridische consequenties. 

Het aanvragen van een vergunning kan tot wel 8 weken duren. Dus wacht niet te lang met het aanvragen.

Prijs aanvragen

Elke boom of heg is anders, dus de prijs gaat op aanvraag. 
Als u de aanvraag indiend, stuur s.v.p. een foto van de boom/heg, de locatie waar die staat en bereikbaarheid van de boom/heg.